(1kB) PRZEPISY (1kB)
Nowe zasady rozgrywania i organizacji regat turystycznych
Poznaj Vi swojej łódki
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do zapoznania się z prostymi zasadami ustalania współczynnika porównawczego dla jachtów kabinowych.
 
Zamieszczony jest tu opis znowelizowanej (na lata 2009-2012) formuły pomiarowej stosowanej w PPJK i sposób obliczenia współczynnika Vi.
Dla ambitnych na stronie www.ppjk.pl zamieszczona jest tabela ( kalkulator Vi ) w formacie Excel po wypełnieniu, której uzyskamy Vi swojej łódki.
 
Obok zamieszczam TABELE Vp (kliknij tu by ją otworzyć) typowych jachtów (tabela stanowi wyciąg z przepisów pomiarowych)
Wszystkich, którzy zechcą wziąć udział w tej zabawie zapraszam do ( w miarę uczciwego) podania rzeczywistych parametrów swojej łódki w celu sporządzenia i opublikowania na naszej stronie indywidualnych współczynników ( Vi ) dla celów porównawczych a może i do rozegrania regat w tej formule.
 
Ja zamieszczam wypełnioną przykładowo tabelę (tutaj do pobrania) z której widać jaki wpływ ma Vi i czas rzeczywisty na ostateczną klasyfikację.

 
Niezbędne informacje to:
 
Typ Jachtu
Nazwa, nr rej. lub inne oznaczenie
Długość w cm
Waga w kg jachtu gotowego do żeglugi ( bez załogi)
Powierzchnia żagli podstawowych ( w żegludze na wiatr ) aktualnie używanych w m2
Suma współczynników korygujących
 
I przesłania tych danych na adres administrator@rjkp.pl
 
Z żeglarskimi pozdrowieniami
Jerzy Mainka

zaktualizowane przepisy regatowe 2009-2012
 
strona utworzona 2008-2013 przez eProgram.pl, prowadzona i administrowana przez Jerzego Mainkę